Now showing items 1-1 of 1

  • Význam automatického externího defibrilátoru v Integrovaném záchranném systému 

   Author: Pešková Kateřina; Supervisor: Bříza Jan; Opponent: Handl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Abstrakt Tématem této bakalářské práce je význam automatického externího defibrilátoru v Integrovaném záchranném systému. Vliv a včasnost poskytnutí první pomoci, neodkladné resuscitace za použití automatického externího ...