Now showing items 1-5 of 5

  • Antifosfolipidové protilátky a metody jejich stanovení 

   Author: Bulay Juta; Supervisor: Fialová Lenka; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce popisuje problematiku antifosfolipidových protilátek jako intenzivně zkoumanou skupinu protilátek způsobujících různorodé klinické projevy jako: antifosfolipidový syndrom, trombózy a komplikace v ...
  • Histologická stavba zdravé plíce v porovnání s patologickým obrazem adenokarcinomu 

   Author: Hofmannová Veronika; Supervisor: Becke Richard; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce ,,Histologická stavba zdravé plíce v porovnání s patologickým obrazem adenokarcinomu" se v první části zabývá anatomickým popisem stavby plic, jakožto součásti dýchacího systému a dále histologickou stavbou ...
  • Imunomodulační vlastnosti HLY+ a HLY- mutanty Escherichia coli O83:K24:H31 

   Author: Bukáčková Nella; Supervisor: Hrdý Jiří; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Vzhledem k nezralosti imunitního systému novorozence je mikrobiální stimulace značným přínosem při zajišťování fyziologických funkcí imunity. Vlivné působení střevních mikroorganismů je popsáno v mnoha medicínských odvětvích. ...
  • Preanalytická fáze laboratorního vyšetření a její vliv na výsledky biochemického vyšetření krve 

   Author: Bačová Pavlína; Supervisor: Frajer Michal; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice preanalytické fáze laboratorního vyšetření a jejím dopadu na kvalitu odebrany?ch vzorků krve a tím i hodnověrnost a interpretovatelnost vy?sledků biochemické analy?zy. V ...
  • Současné trendy v diagnostice viru HIV 

   Author: Poláčková Nikol; Supervisor: Obitková Daniela; Opponent: Machala Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zaměřuje na vyšetřování infekce virem HIV s důrazem na nejmodernější postupy. Teoretická část se zabývá původem HIV viru, jeho cestami přenosu, interakcí HIV viru s infikovanou osobou a jejím imunitním ...