Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpečnost osob a vozidel v tunelech pozemních komunikací při mimořádné události 

   Author: Amlerová Anežka; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Komárek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakala?r?ska? pra?ce se zaby?va? bezpec?nosti? osob a vozidel vtunelovy?ch stavba?ch pr?i mimor?a?dne? uda?losti. Ci?lem bakala?r?ske? pra?ce je posoudit vliv ru?zny?ch faktoru? na vy?voj ne?kolika uda?losti? a porovnat ...