Now showing items 1-18 of 18

  • Cyklistika handicapovaných 

   Author: Resová Kateřina; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Křížková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Diagnostika vad na dolní končetině a terapie metodou senzomotorické stimulace 

   Author: Burešová Michaela; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Diagnostika vad na dolní končetině a terapie metodou senzomotorické stimulace 

   Author: Burešová Michaela; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Efekt fyzioterapie u cervikobrachiálního syndromu s využitím Senzor Medica 

   Author: Faladová Mariana; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem bakalářské práce je seznámení se s diagnózou cervikobrachiální syndrom a posouzení vlivu diagnózy cervikobrachiální syndrom na rozsah pohybu v krční páteři a ramenním kloubu. Součástí práce je také navržení vhodné ...
  • Efektivita terapie laserem u epikondylitid 

   Author: Martinek Jan; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem bakalářské práce je studium efektu vysokovýkonné laserové terapie typu HILT(R) (High Intensity Laser Therapy) u klientů s diagnostikovanou radiální epikondylitidou. Obecná část obsahuje popis a rozdělení entezopatií ...
  • Fyzioterapie po frakturách distálního radia 

   Author: Janoušková Nikola; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Neuwirthová Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fyzioterapie po frakturách distálního radia 

   Author: Janoušková Nikola; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Neuwirthová Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Fyzioterapie u pacientů po transplantaci jater 

   Author: Pilátová Kateřina; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Předmětem bakalářské práce bylo souhrnné zpracování fyzioterapeutické péče o pacienty po transplantaci jater s důrazem na respirační fyzioterapii a specifický terapeutický přístup k pacientovi po stránce psychosomatické. ...
  • Fyzioterapie u parézy nervus facialis 

   Author: Pavlovská Tereza; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Neuwirthová Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení stability sedu paraplegiků pomocí přístroje Homebalance 

   Author: Krausová Lucie; Supervisor: Janatová Markéta; Opponent: Kimličková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá jednou z konsekvencí míšního poranění, a to problematikou stability sedu u paraplegiků. V kapitole Současný stav jsou zpracovány teoretické informace ohledně anatomie páteře a míchy a je ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta sportovce po traumatu kolenního kloubu 

   Author: Velebná Andrea; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta s diagnózou cystická fibróza 

   Author: Hýblová Nikola; Supervisor: Kopernická Jitka; Opponent: Kimličková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti využití analytické metody a kombinované elektroterapie při ovlivnění hypertonického m. trapezius 

   Author: Kropáčková Kateřina; Supervisor: Caldrová Romana; Opponent: Kimličková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce hodnotí účinky kombinované elektroterapie na hypertonický musculus trapezius a porovnává je s účinky analytické metody. V kapitole Současný stav je ,,rozebrána" anatomie páteře, stavba obratle, ...
  • Nejčastější zranění fotbalistů mládežnických kategorií 

   Author: Durych Martin; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Malay Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá nejčastějšími zraněními mladých fotbalistů. Zraněními, se kterými se fyzioterapeut může nejčastěji potkat při práci s nimi. Charakteristikou jejich vzniku a možnými terapeutickými řešeními, ...
  • Porovnání standardní fyzioterapie s fyzioterapií podpořenou kinesiotapingem u pacientů po operaci LCA 

   Author: Tománková Anna; Supervisor: Ducárová Barbora; Opponent: Kimličková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Název práce: Porovnání standardní fyzioterapie s fyzioterapií podpořenou kinesiotapingem u pacientů po operaci LCA
  • Terapie jizev 

   Author: Mothejlová Karla; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem této bakalářské práce je terapie jizev a porovnání dvou různých terapeutických přístupů. Výsledky jsou zpracovány na základě kazuistik dvou pětičlenných skupin pacientů. Skupina první je léčena pomocí tlakové ...
  • Využití kompenzačních cvičení u baletních tanečníků 

   Author: Jezdinská Miluše; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Reichmannová Taťána
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování problematiky baletního tance a edukace tanečníků prostřednictvím správného a koordinovaného pohybu. Cílem práce je vytvoření kompenzační cvičební jednotky, která bude sloužit, ...
  • Využití přístrojové techniky při diagnostice a terapii poruch stability 

   Author: Křivková Petra; Supervisor: Janatová Markéta; Opponent: Kimličková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)