Now showing items 1-3 of 3

  • Ischemická cévní mozková příhoda, možnosti endovaskulární léčby 

   Author: Paulů Barbora; Supervisor: Jira František; Opponent: Klika Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   V bakalářské práci se zabýváme tématem cévní mozkové příhody, v našem případě výběrově její ischemickou formou. Klíčovou otázkou naší práce je pak endovaskulární léčba mozkového cévního řečiště. Práce je rozdělena na dvě ...
  • Úloha radiologického asistenta při intervenčních výkonech 

   Author: Lutovská Kristýna; Supervisor: Podzimek František; Opponent: Jira František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá zjištěním radiační zátěže, které jsou vystaveni pacienti a personál při jednotlivých intervenčních výkonech. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části ...
  • Zátěž a stres v povolání radiologického asistenta 

   Author: Řeháková Kateřina; Supervisor: Jira František; Opponent: Hudzietzová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Problematika stresu a pracovní zátěže je ve zdravotnictví často vyskytujícím se problémem. Tato bakalářská práce se zabývá zátěží a stresem v povolání radiologického asistenta. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...