Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv užívání drog na páchání trestné činnosti 

   Author: Šturm Quido; Supervisor: Janouchová Olga; Opponent: Brečka Tibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem bakalářské práce je provést ucelený náhled na problematiku omamných a psychotropních látek a kriminalitu s nimi spojenou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy, které jsou spjaty s drogami a drogovou ...