Now showing items 1-5 of 5

  • Domácí terapie u pacientů s roztroušenou sklerózou pomocí Homebalance 

   Author: Skalová Tereza; Supervisor: Janatová Markéta; Opponent: Říha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou domácího tréninku u pacientů s roztroušenou sklerózou. Současný stav se zabývá teoretickými poznatky o této nemoci, dále je zde probrána problematika týkající se rovnováhy ...
  • Hodnocení stability sedu paraplegiků pomocí přístroje Homebalance 

   Author: Krausová Lucie; Supervisor: Janatová Markéta; Opponent: Kimličková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá jednou z konsekvencí míšního poranění, a to problematikou stability sedu u paraplegiků. V kapitole Současný stav jsou zpracovány teoretické informace ohledně anatomie páteře a míchy a je ...
  • Telerehabilitace jako vhodný doplněk ambulantní péče periferní parézy nervus facialis 

   Author: Přibylová Petra; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Janatová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zaměřuje na využití telerehabilitace u obrny lícního nervu. Zabývá se tím, zda je telerehabilitace v domácím prostředí stejně účinná jako klasická rehabilitace a zda se dá využít u všech pacientů s tímto ...
  • Vliv kompenzačních cvičení na stabilitu u basketbalistů v adolescenčním věku 

   Author: Tremlová Erika; Supervisor: Janatová Markéta; Opponent: Novotná Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem bakalářské práce je zkoumání vlivu kompenzačních cvičení na stabilitu u basketbalistů v adolescenčním věku. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zmínka o hlavních ...
  • Využití přístrojové techniky při diagnostice a terapii poruch stability 

   Author: Křivková Petra; Supervisor: Janatová Markéta; Opponent: Kimličková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)