Now showing items 1-1 of 1

  • Úloha fyzioterapie při zvýšení soběstačnosti u seniorů s hypokinezí. 

   Author: Ivanova Anna; Supervisor: Novotná Irena; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Bakalářská práce se věnuje problematice snížené soběstačnosti u vybraných geriatrických pacientů s omezenou pohybovou schopností a možnostmi zvýšení stupně jejich samostatnosti v plnění všedních denních činností prostřednictvím ...