Now showing items 1-1 of 1

  • Preanalytická fáze laboratorního vyšetření a její vliv na výsledky biochemického vyšetření krve 

   Author: Bačová Pavlína; Supervisor: Frajer Michal; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice preanalytické fáze laboratorního vyšetření a jejím dopadu na kvalitu odebrany?ch vzorků krve a tím i hodnověrnost a interpretovatelnost vy?sledků biochemické analy?zy. V ...