Now showing items 1-2 of 2

  • Akutní ošetřovatelská péče u HIV pozitivního klienta 

   Author: Šimsová Karolína; Supervisor: Lidická Lucie; Opponent: Fládrová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   V této práci jsem se zaměřila na akutní ošetřovatelskou péči u HIV pozitivních pacientů, na její specifika, na infekci HIV jako takovou, její historii, cesty přenosu, kvalitu života HIV pozitivního člověka, rizika přenosu ...
  • Přístup zdravotnického záchranáře k poškození zdraví vysoce nebezpečnými látkami 

   Author: Vydrová Klára; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Fládrová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá přístupem zdravotnických záchranářů k poškození zdraví vysoce nebezpečnými látkami. Vzhledem k reálnému nebezpečí jejich výskytu je téma těchto látek velmi aktuální, proto je třeba, aby zdravotničtí ...