Now showing items 1-1 of 1

  • Nejčastější zranění fotbalistů mládežnických kategorií 

   Author: Durych Martin; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Malay Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá nejčastějšími zraněními mladých fotbalistů. Zraněními, se kterými se fyzioterapeut může nejčastěji potkat při práci s nimi. Charakteristikou jejich vzniku a možnými terapeutickými řešeními, ...