Now showing items 1-1 of 1

  • Fyzioterapeutické postupy k ovlivnění plochonoží s využitím barefoot obuvi 

   Author: Doseděl Marek; Supervisor: Hájková Simona; Opponent: Kozáková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na postupy ve fyzioterapii k ovlivnění plochonoží a na využití barefoot obuvi v rehabilitaci. V teoretické části jsou vysvětleny základy anatomie a kineziologie nohy. Dále také chůze, její ...