Now showing items 1-5 of 5

  • Ošetřovatelská péče o pacienta léčeného pomocí eliminačních metod 

   Author: Jarníková Barbora; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Pfefferová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče pacienta, který je léčený pomocí jedné z eliminačních metod. Cílem práce je demonstrovat náročnost a úskalí ošetřovatelské péče o pacienta v závažném zdravotním ...
  • Prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči 

   Author: Bauer Karel; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Pfefferová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči 

   Author: Bauer Karel; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Pfefferová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Problematika bolesti a možností jejího ovlivnění v intenzivní ošetřovatelské péči 

   Author: Drbohlavová Kateřina; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Hlaváčková Lada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tématem bakalářské práce je problematika pooperační bolesti na odděleních intenzivní péče. Při práci na intenzivních odděleních i v rámci zdravotnické záchranné služby se zdravotnický záchranář s pacienty trpícími bolestmi ...
  • Problematika ošetření ran dekubitů v intenzivní ošetřovatelské péči - nové trendy 

   Author: Mašínová Ivana; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Pokorná Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Ústředním tématem této bakalářská práce je problematika ošetřovatelské péče u pacientů, kterým se vznikly rány typu dekubitů během hospitalizace na odděleních intenzivní péče. Léčba dekubitů je stále aktuálním tématem nejen ...