Now showing items 1-1 of 1

  • Vykázání jako nástroj proti domácímu násilí v ČR 

   Author: Chocholová Lucie; Supervisor: Cinková Petra; Opponent: Brečka Tibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce na téma ,,Vykázání jako nástroj proti domácímu násilí v ČR" se zabývá problematikou domácího násilí a institutem vykázání. V teoretické části je pozornost věnována popisu jeho znaků, forem a příčin, vývoji ...