Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika stanovení dávek při celotělovém ozařování kůže elektronovým svazkem v Nemocnici České Budějovice 

   Author: Kozlerová Anežka; Supervisor: Podzimek František; Opponent: Chlopčík Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   V bakalářské práci na téma ,,Problematika stanovení dávek při celotělovém ozařování kůže elektronovým svazkem v Nemocnici České Budějovice" jsem popsala tuto techniku a in-vivo dozimetrii pomocí termoluminiscenčních ...