Now showing items 1-4 of 4

  • Analýza policejních postupů při řešení případů domácího násilí 

   Author: Stromský Jan; Supervisor: Šnitr František; Opponent: Brečka Tibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se věnuje zkoumání postupů Policie v situacích domácího násilí a analýze efektivity boje Policie ČR jakožto prvního pilíře s daným deliktem. V teoretické části jsou popisovány znaky, formy a příčiny ...
  • Krizové vyjednávání ve věznici Vinařice 

   Author: Holcr Vladimír; Supervisor: Kufa Miroslav; Opponent: Brečka Tibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá krizovým vyjednáváním ve věznici Vinařice a stavy, které mohou vzniknout ze strany odsouzených jako důsledek jejich nezákonného vystupování nebo zaměstnanců jako důsledek nevhodné komunikace ...
  • Vliv užívání drog na páchání trestné činnosti 

   Author: Šturm Quido; Supervisor: Janouchová Olga; Opponent: Brečka Tibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem bakalářské práce je provést ucelený náhled na problematiku omamných a psychotropních látek a kriminalitu s nimi spojenou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy, které jsou spjaty s drogami a drogovou ...
  • Vykázání jako nástroj proti domácímu násilí v ČR 

   Author: Chocholová Lucie; Supervisor: Cinková Petra; Opponent: Brečka Tibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce na téma ,,Vykázání jako nástroj proti domácímu násilí v ČR" se zabývá problematikou domácího násilí a institutem vykázání. V teoretické části je pozornost věnována popisu jeho znaků, forem a příčin, vývoji ...