Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti využití hyperbarické komory v urgentní medicíně 

   Author: Boláčková Gabriela; Supervisor: Pokorný Jan; Opponent: Novotný Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití hyperbarické komory v urgentní medicíně, konkrétně využitím hyperbarické léčby u otrav oxidem uhelnatým. Cílem práce je zhodnocení diagnostických a léčebných postupů výjezdových ...