Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti využití potápěčů Policie ČR při řešení mimořádných událostí 

   Author: Bohuslav Aleš; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Prudel Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Předmětem bakalářské práce je popis jednotlivých činností policejních potápěčů v průběhu provádění krizového potápění a při jiných mimořádných situacích. Stručný popis historie vývoje potápěčské techniky obecně a historie ...