Now showing items 1-1 of 1

  • Postavení radioterapie v léčbě osteosarkomu 

   Author: Blažková Anna; Supervisor: Třebický Ferdinand; Opponent: Vítek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Osteosarkom patří mezi nejčastější kostní nádorová onemocnění. Jedná se o zhoubné nádorové onemocnění postihující nejčastěji pacienty ve 2. a 7. dekádě života. Bakalářská práce s názvem ,,Postavení radioterapie v léčbě ...