Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika zvládání extremismu z pohledu Policie ČR 

   Author: Beneš David; Supervisor: Ralbovská Denisa Charlotte; Opponent: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce je zaměřena na problematiku extremismu na území České republiky z pohledu Policie ČR. Tedy z pohledu hlavního aktéra v boji s extremismem a jeho nezákonnými projevy. Jedná se o problematiku, která představuje ...