Now showing items 1-2 of 2

  • Histologická stavba zdravé plíce v porovnání s patologickým obrazem adenokarcinomu 

   Author: Hofmannová Veronika; Supervisor: Becke Richard; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce ,,Histologická stavba zdravé plíce v porovnání s patologickým obrazem adenokarcinomu" se v první části zabývá anatomickým popisem stavby plic, jakožto součásti dýchacího systému a dále histologickou stavbou ...
  • Laboratorní morfologické vyšetření tkáně tlustého střeva 

   Author: Landecká Aneta; Supervisor: Matlach Radek; Opponent: Becke Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu kolorektálního karcinomu, který je velice častým onemocněním v populaci v České republice. Teoretická část se věnuje anatomii, histologii a fyziologii tlustého střeva. Dále seznamuje ...