Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza a komparace povodňových událostí v ORP Beroun v letech 2002 a 2013 

   Author: Bayerová Anežka; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Černý Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Cílem bakalářské práce bylo provedení analýzy a následné komparace průběhu a následků povodní, které zasáhly území obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Beroun v letech 2002 a 2013. K vypracování byly využity metody ...