Now showing items 1-3 of 3

  • Možnosti optimalizace ozařovací polohy při radioterapii karcinomu prostaty 

   Author: Rousková Zdeňka; Supervisor: Dušková Radka; Opponent: Badraoui Čuprová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá komparací přípravné fáze ozařování karcinomu prostaty, který se řadí mezi nejčastější maligní onemocnění v mužské populaci. Práce se dělí na dvě základní části. V první části je teoreticky popsána ...
  • Postavenie Protónového centra v liečbe zhubných nádorov 

   Author: Vaľková Jozefína; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Badraoui Čuprová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalárska práca s názvom Postavenie Protónového centra v liečbe zhubných nádorov pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sú uvedené základy protónovej terapie a cyklotrónu. Ďalej teoretická časť ...
  • Protonová terapie u karcinomu prostaty 

   Author: Marousková Pavla; Supervisor: Vránová Jana; Opponent: Badraoui Čuprová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání protonové terapie s dalšími technikami radioterapie u karcinomu prostaty. Zaměření je zde především na porovnání protonové terapie s technikou IMRT. Obsahem teoretické části ...