Now showing items 1-4 of 4

  • Analýza vycvičenosti policistů ČR k použití donucovacích prostředků 

   Author: Lásko Filip; Supervisor: Agh Karel; Opponent: Tejmar Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Problematika zvládání extremismu z pohledu Policie ČR 

   Author: Beneš David; Supervisor: Ralbovská Denisa Charlotte; Opponent: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce je zaměřena na problematiku extremismu na území České republiky z pohledu Policie ČR. Tedy z pohledu hlavního aktéra v boji s extremismem a jeho nezákonnými projevy. Jedná se o problematiku, která představuje ...
  • Připravenost Policie České republiky Územního Odboru Kladno na řešení problematiky aktivního střelce 

   Author: Kymlička David; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Moje bakalářská práce s názvem Připravenost Policie České republiky Územního Odboru Kladno na řešení problematiky aktivního střelce je zaměřena na popis problematiky aktivního střelce, od jeho charakteristiky přes pohled ...
  • Výcvik policistů územního odboru Kladno na mimořádnou událost - útok aktivního střelce 

   Author: Rokos Josef; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce s názvem ,,Výcvik policistů územního odboru Kladno na mimořádnou událost - útok aktivního střelce" pojednává o tom, jakým způsobem v současné době k výcviku dochází. V teoretické části jsou definovány ...