Now showing items 1-6 of 6

  • Analýza ohrožení České republiky terorismem 

   Author: Šmirous Martin; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Müller Zdenek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se věnuje analýze rizika vzniku teroristického útoku na území České republiky. Obsahuje vymezení pojmů, které se týkají terorismu. Jsou zde popsány teroristické organizace, které v současnosti působí nebo působily ...
  • Evakuace 14. základní školy při útoku aktivního střelce 

   Author: Beránková Eliška; Supervisor: Podskalský Tomáš; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce bude zaměřena na problematiku evakuace 14. základní školy a jejího možného využití v případě útoku aktivního střelce. Dále se bude bakalářská práce zabývat připraveností dané školy při mimořádné události, týkající ...
  • Problematika nástražných výbušných systémů z kriminalisticko taktického hlediska 

   Author: Bolina Pavel; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Koubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce na téma: ,,Problematika nástražných výbušných systémů z kriminalisticko-taktického hlediska" se zabývá problematikou nástražných výbušných systémů z pohledu kriminalistiky, a to hlavně v souvislosti s ...
  • Připravenost Policie České republiky Územního Odboru Kladno na řešení problematiky aktivního střelce 

   Author: Kymlička David; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Moje bakalářská práce s názvem Připravenost Policie České republiky Územního Odboru Kladno na řešení problematiky aktivního střelce je zaměřena na popis problematiky aktivního střelce, od jeho charakteristiky přes pohled ...
  • Přístup příslušníků Policie České republiky k osobám s duševním onemocněním 

   Author: Purmann Miroslav; Supervisor: Páv Marek; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá přístupem příslušníků PČR k osobám s duševním onemocněním. V teoretické části je popsána historie psychiatrie, přístup k psychicky nemocným od starověku po současnost, dále jsou popsány ...
  • Úkoly letecké služby Policie České republiky v rámci ochrany obyvatelstva 

   Author: Rabiňáková Libuše; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Procháska Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem bakalářské práce je popis úkolů Letecké služby Policie České republiky v rámci ochrany obyvatelstva. V teoretické části jsou prvotně vymezeny základní pojmy, které se vztahují k Letecké službě Policie České republiky ...