Now showing items 1-5 of 5

  • Analýza a komparace povodňových událostí v ORP Beroun v letech 2002 a 2013 

   Author: Bayerová Anežka; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Černý Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Cílem bakalářské práce bylo provedení analýzy a následné komparace průběhu a následků povodní, které zasáhly území obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Beroun v letech 2002 a 2013. K vypracování byly využity metody ...
  • Analýza rizik skladu firmy CEVA logistics a vypracování návrhu opatření pro řešení vybraných mimořádných událostí 

   Author: Krupička Jakub; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Černý Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Předmětem této práce je zpracovat analýzu rizik skladu firmy Ceva Logistics, která skladuje nebezpečné látky i obyčejné zboží, a zpracování návrhu opatření pro řešení vybraných mimořádných událostí. Cílem práce je vygenerovat ...
  • Ochrana obyvatelstva před lesními požáry 

   Author: Petřivý Tomáš; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Černý Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Specifika zásahů jednotek požární ochrany při zdolávání mimořádných událostí v hustě obydlených částech měst a obcí 

   Author: Miková Lenka; Supervisor: Černý Hynek; Opponent: Fojtík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Abstrakt Cílem bakalářské práce je potřeba nalézt řešení problematických situací, se kterými se téměř každodenně potýkají jednotky požární ochrany při zdolávání mimořádných událostí v hustě obydlených částech měst a obcí. ...
  • Výcvik záchranářů Letecké služby PČR ve výškách a nad volnou hloubkou 

   Author: Štilip Jan; Supervisor: Černý Hynek; Opponent: Sedlák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)