Now showing items 1-1 of 1

  • Institut domácího násilí a jeho význam z hlediska policejní praxe 

   Author: Míčka Daniel; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Čírtková Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku institutu domácího násilí a jeho významu z hlediska policejní praxe. V teoretické části je charakterizováno samotné domácí násilí, identifikace ohrožených a násilných osob, ...