Now showing items 1-17 of 17

  • Augmentace medicínských dat pomocí hlubokých generativních modelů 

   Author: Michal Přibyl; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Rakovina kůže je dnes jedna z nejčastěji se vyskytujících rakovin na světě. Pro vyšetření povrchu kůže se používá dermoskop, jenž pořizuje samotné dermoskopické snímky kůže. Tyto snímky dokáží zachytit detaily, které mohou ...
  • Clustering a datová analýza Jupyter notebooků na GitHubu 

   Author: Tomáš Detko; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Github je miestom kde developeri pracujú na projektoch a svoju prácu zdielajú s ostatnými. Uložisko sa postupom času stalo miestom s najväčšou code-base na svete. Ktokoľvek kto sa rozhodne zapojiť do vývoja, vytvoriť balíček ...
  • Detekce COVID-19 v rentgenových snímcích pomocí neurónových sítí 

   Author: Dominik Chodounský; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Pandemie způsobena nemocí COVID-19 je velmi naléhavým problémem, který nadále ovlivňuje životy lidí po celém světě. K překonání této nemoci je nutné včas identifikovat a izolovat infikované pacienty, aby se zabránilo šíření ...
  • Detekce diabetické retinopatie a dalších diagnóz pomocí neuronových sítí 

   Author: Vitalii Tokarchyn; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diabetická retinopatie je závažné oční onemocnění, které může vést k úplné slepotě. Včasná diagnostika významně zvyšuje šance na úspěšnou léčbu. V této bakalářské práci jsme vybudovali konvoluční neuronovou síť pro klasifikaci ...
  • Detekce nádorů v CT snímcích pomocí neuronových sítí 

   Author: Tomáš Detko; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Zlepšovanie a vyvíjanie nových algoritmov v oblasti machine learningu za-sahuje do každodenného života. So zvyšovaním výkonu a veľkosti datasetovsa úlohy, ktoré boli v minulosti pokladané za nedosiahnuteľné méty, ...
  • Detekce obličejových landmarků za účelem automatizované logopedické terapie 

   Author: Laura Klimešová; Supervisor: Brchl Lukáš; Opponent: Žitný Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá detekcí obličejových landmarků s cílem vytvořit systém pro automatizované ohodnocování logopedických cviků. Důležitou součástí takového systému je schopnost detekce a sledování pohybu jazyka. ...
  • Detekce orgánů v CT snímcích pomocí neuronových sítí 

   Author: Ivana Hacajová; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Táto práca sa zaoberá výskumom zobrazovacích metód v medicíne, klasických prístupov k segmentácii obrázkov, CT a konvolučným neuronovým sietiam. Praktickou časťou je implementácia architektúry 3D UNet pre segmentáciu ...
  • Detekce poruch v CT snímcích pomocí neuronových sítí 

   Author: Petra Čurdová; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Surynek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato práce se zabývá výzkumem metod používaných pro detekci a klasifikaci poruch v CT snímcích za použití neuronových sítí. Na základně těchto metod pak popisuje implementaci vlastního řešení, které funguje pro rozpoznávání ...
  • Detekce poruch v rentgenových snímcích pomocí neuronových sítí 

   Author: Ondřej Perný; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Brchl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tato práce shrnuje nejmodernější techniky pro predikční, klasifikační a segmentační úlohy, konkrétně neuronové sítě. S hlavním zaměřením na konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci snímků. Praktická část obsahuje implementace ...
  • Detekce poruch v rentgenových snímcích pomocí neuronových sítí 

   Author: Uladzislau Yorsh; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Současný přístup k diagnostice a hodnocení poškození kloubů reumatoidní artritidou je vizuální inspekce rentgenových snímků radiologem, která je obecně drahá, časově náročná a subjektivní. Automatické hodnotící systémy ...
  • Detekce poruch v rentgenových snímcích pomocí neuronových sítí 

   Author: Jan Rudolf; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato práce pojednává o základech strojového učení a dále se zaměřuje na moderní techniky strojového vidění v oblasti lékařských zobrazovacích metod. Součástí práce je implementace prototypu pro klasifikaci rentgenových ...
  • Detekce poruch v rentgenových snímcích pomocí neurónových sítí 

   Author: Matúš Botek; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce si klade za cíl shrnout různé techniky zlepšování a nejmodernější přístupy použitelné pro úkoly v oblasti lékařského zobrazování. S těmito zna-lostmi jsou implementovány a trénovány modely konvolučních neuronových ...
  • Detekce poruch v rentgenových snímcích pomocí neurónových sítí 

   Author: Vojtěch Jaroš; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Rentgen je jedna z nejlevnějších a nejpopulárnější diagnostických metod. Automatizování takového úkonu může pomoci lékářům ke správné diagnóze. Tato práce se zabývá automatickým detekováním abnormalit z rentgenových snímků ...
  • Legitimizace monitorovaných subjektů využitím metod na rozpoznávání obrazu 

   Author: Martin Lupták; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Spěvák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Táto práca aplikuje výzkum v oblasti počítačového videnia a konvolučních neurónových sietí. Praktickou častou je trénovanie a implementácia detekcie objektov pre legitimizačné opatrenia. Automatizácia týchto opatrení ...
  • Předzpracování rentgenových snímků pro detekci COVID-19 pomocí neurónových sítí 

   Author: Tomáš Kořistka; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce se věnuje nedostatečnému množství dat v doméně zobrazovacích metod v lékařství ve vztahu k viru covid-19, které má za dopad nedostatečně kvalitní klasifikaci přítomnosti tohoto onemocnění. Hlavním cílem je ...
  • Srovnání Generatívních adversariálních sítí a využití na medicínských datech 

   Author: Mark Sobolev; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Cílem této práce je pokusit se použít nedávno navržený model generativní adversarialní sítě pro klasifikaci a segmentaci lékařských obrazů a porovnat výsledky s moderními modely GAN, které se v současné době používají pro ...
  • Vysvětlitelnost pro medicínské zobrazovací metody 

   Author: Adam Skluzáček; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Zvyšující se složitost moderních modelů strojového učení z nich udělala neprůhledné černé skříňky, což komplikuje jejich nasazení v kritických oborech jako například zdravotnictví. Tato práce zkoumá obor vysvětlitelné umělé ...