Now showing items 242-261 of 265

  • Začleňování geografických datových sad do OpenStreetMap 

   Author: Jákl Martin; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Čepický Jáchym
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou datových importů do projektu OpenStreetMap. Nejprve vysvětluje problematiku licencování dat OSM a nastiňuje myšlenku Opendata. Dále se zabývá možností začlenění datových sad z ...
  • Zámek Frýdlant - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Author: Plavcová Tereza; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním dostupných mapových podkladů doplněných o plánovou, fotografickou a obrazovou dokumentaci Frýdlantského hradu a zámku. Významnými podklady jsou především povinné císařské otisky ...
  • Zámek Hluboká - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Author: Kučera Miroslav; Supervisor: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zámek Hrádek u Nechanic - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Author: Hartmanová Monika; Supervisor: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zámek Milotice - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Author: Blažek Ondřej; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce "Zámek Milotice - zpracování mapové a plánové dokumentace" zpracovává shromážděné mapové a plánové dokumenty týkající se zámku a okolí. Jako podklady byly zpracovány císařské otisky, reambulovaná katastrální ...
  • Zámek Mníšek pod Brdy - tvorba 3D modelu 

   Author: Pecenová Markéta; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací a vytvořením 3D modelu zámku Mníšek pod Brdy. Jako podklad posloužily geodeticky zaměřené plány. První část práce je věnována historii zámku a jeho okolí. V dalších částech je ...
  • Zámek Rájec - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Author: Mikulecká Jolana; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování mapové a plánové dokumentace pro zámek a panství Rájec nad Svitavou. Popisuje historický vývoj zámku a jeho okolí. Obsahuje fotografie zachycující historický a současný stav zámku ...
  • Zámek Telč-zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Author: Bambula Štěpán; Supervisor: Cajthaml Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zámek Třebešice (okr.Benešov)-vyšetření geometrie vybraných kleneb 

   Author: Tichá Marie; Supervisor: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zásuvný modul QGIS pro pozemní monitorování radiace 

   Author: Kala Michael; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Češpírová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této bakalářské práce je implementace softwarového nástroje umožňujícího plánování optimálních tras pozemního monitorování radiace. Při únicích radioaktivních látek do ovzduší je specializovanými softwary spočtena ...
  • Zásuvný modul QGIS pro terénní radiační průzkum 

   Author: Kulovaná Tereza; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Komárek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl zautomatizovat zpracování dat naměřených při~terénním radiačním průzkumu. Z mapy dávkových příkonů, resp. plošné aktivity, softwarový nástroj vygeneruje zjednodušené polygony ohraničující ...
  • Zásuvný modul QGIS pro výpočet erozního smyvu na orné půdě 

   Author: Novotný Radek; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem bakalářské práce je návrh softwarového nástroje pro výpočet a prezentaci erozního smyvu na orné půdě, který je podkladem pro agrotechnická a organizační opatření při projektování komplexních pozemkových úprav, případně ...
  • Zásuvný modul QGIS pro zpracování přípravné fáze komplexních pozemkových úprav 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této práce bylo vyvinout zásuvný modul QGIS pro zpracování přípravné fáze komplexních pozemkových úprav. Zásuvný modul byl napsán v programovacím jazyce Python, pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní byl použit ...
  • Zhodnocení a inovativní vyrovnání map prvního vojenského mapování 

   Author: Monika Křížová; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Třasák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V první části se zabývá vyrovnáním map prvního vojenského mapování metodou thin plate spline. V práci je popsán postup, jímž byla vytvořena bezešvá mapová vrstva z naskenovaných ...
  • Zpracování a analýza dat z absolutních gravimetrů pomocí aplikace v Python 

   Author: Jakub Šimek; Supervisor: Kostelecký Jakub; Opponent: Lederer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvářením aplikace pro zpracování dat z absolutních gravimetrů FG5 a FG5X od firmy Micro-g LaCoste. V úvodu je shrnuto, co je gravimetrie a k čemu slouží. Poté je popsán absolutní gravimetr ...
  • Zpracování a analýza družicových snímků ze syrského Aleppa 

   Author: Hanák Petr; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Matoušková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce je zaměřena na nalezení vhodné metody pro pozorování změn v zástavbě a její vyhodnocení. Na základě časové řady jsou vyhodnoceny družicové snímky z oblasti historického centra Aleppa. Konkrétně se jedná o snímky z ...
  • Zpracování a vizualizace kartografické a obrazové dokumentace zámeckých objektů Náchod a Opočno 

   Author: Hartmanová Monika; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Tato diplomová práce zabývající se zámeckými objekty Náchod a Opočno popisuje historický vývoj obou zámeckých sídel a přilehlých panství nejen prostřednictvím textu, ale především pomocí kartografické a obrazové dokumentace. ...
  • Zpracování a vizualizace laserových dat z expedice Maroko 2020 

   Author: Lukáš Fogl; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce se zabývá dokumentací historického objektu za pomoci malých laserových skenerů a prezentací výsledků v prostřední virtuální reality. Zaměřena a zpracována byla synagoga v osadě Bni Sbih, oblast Drâa-Tafilalet ...
  • Zpracování a vizualizace objektů panství a velkostatků v 19.století 

   Author: Hejduková Petra; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato práce se zabývá vektorizováním objektů z vybraných knižních zdrojů z 19. století a mapových značek druhého vojenského mapování v daných panstvích a velkostatcích. Pro zpracování a vizualizaci byl použit software ArcGIS ...
  • Zpracování dat z RPAS 

   Author: Dlesk Adam; Supervisor: Pavelka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)