Zobrazit minimální záznam

Nursing Home

dc.contributor.advisorŽďára Vladimír
dc.contributor.authorPleskot Martin
dc.date.accessioned2014-01-23T01:08:52Z
dc.date.available2014-01-23T01:08:52Z
dc.date.issued2014-01-23
dc.date.submitted2014-01-23 02:00:04.0
dc.identifier458167582205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/20388
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje technicko - ekonomické porovnání 3 konstrukčních variant a rozpracování té nejlepší. Za nejlepší variantu jsem vybral z hlediska finanční a technologické náročnosti tu nejméně náročnou. Za tu považuji podle mého posouzení zděnou variantu s příčným nosným stěnovým systémem. Rozpracoval jsem jen ty části projektové dokumentace, které jsou v zadání bakalářské práce tzn. půdorysy, řezy, skladby a 5 detailů. Předběžný rozpočet stavby a předběžný statický návrh.
dc.description.abstractBaccalaureate work includes technoeconomic comparison 3 constructional variants and elaboration the best. Behind best variant I chose in light of financial and technological heftiness that at least exacting. Behind that consider according to mine appreciation brick variant with transverse bearing wall - mounted system. Developed be but you parts project documentation, that are in setting baccalaureate work tzn. ground plan, cuts, composition and 5 details. Preliminary budget of construction and preliminary static proposal.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectTechnicko - ekonomické porovnání 3 konstrukčních variant, rozpočet, půdorysy typického podlaží, návrh skladeb, řezy, detaily, předběžný statický návrhcze
dc.titleDům s pečovatelskou službou
dc.titleNursing Homeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.date.updated2014-01-23T01:08:52Z
dc.date.accepted2014-01-22 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.nameBc.cze
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Soubory tohoto záznamu


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam