• Optimalizace logistických procesů ve firmě Stepa s.r.o. 

      Autor: Palla Miroslav; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Faltýnková Lenka
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-25)
      Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci logistických procesů ve výrobní firmě. Cílem práce je optimalizovat logistické procesy na základě analýzy podniku. Práce obsahuje seznámení s firmou Stepa s.r.o., analyzuje ...