• Návrh a ekonomické vyhodnocení projektu "Cyklistický výtah" 

      Autor: Šestáková Anna; Vedoucí práce: Jánešová Mária; Oponent práce: Kouba Marek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
      Tato práce se zabývá návrhem umístění cyklistického výtahu. Jsou zde prozkoumány nevržené lokality, z nichž tři jsou podrobněji popsány. Spolu s návrhem jsou odhadnuty náklady a výnosy projektu. Součástí práce je i návrh ...