Now showing items 1-1 of 1

  • Změny v příjmové strategii standardních aerolinií v letech 2000-2013 

   Author: Liptáková Marcela; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Cílem této práce je shrnout poznatky o změnách v příjmové strategii standardních aerolinek v letech 2000 až 2013. Práce je rozdělena na čtyři části, v první části je popsáno prostředí, ve kterém se standardní aerolinie ...