Now showing items 1-1 of 1

  • Statistická optimalizace a řízení skladových zásob 

   Author: Kopyn Štefan; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-07)
   Diplomová práce se věnuje vlivu pravděpodobnosti při určování správného modelu řízení zásob. Protože v reálných situacích dochází k přechodnému nedostatku, je cílem podniků minimalizovat četnost takových případů. Práce ...