Now showing items 1-20 of 21

  • Trendy v ticketingu a tarifikaci v osobní letecké dopravě 

   Author: Matyáš Móri; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Pithartová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Trendy v ticketingu a tarifikaci v osobní letecké dopravě“ je představení problematiky ticketingu a tarifikace v osobní letecké dopravě, včetně popisu nedostatků, které jsou způsobeny vývojem ...
  • Faktory ovlivňující zavedení nové linky v osobní letecké dopravě 

   Author: Ondřej Rychtera; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Pithartová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Bakalářská práce „Faktory ovlivňující zavedení nové linky v osobní letecké dopravě“ popisuje fungování leteckých dopravců na trhu letecké osobní dopravy a jejich zavádění nových linek. Dále přináší zjednodušený postup ...
  • Analýza skladových zásob pro společnost Bell Textron Prague, a.s. 

   Author: Kateřina Jílková; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza skladových zásob pro společnost Bell Textron Prague, a.s.“ je nalezení optimálního řešení skladových zásob pomocí metody ABC a XYZ analýzy, které umožní segmentaci jednotlivých komponent ...
  • Strategické analýzy vnějšího prostředí pro podnik poskytující přepravní služby 

   Author: Nadija Loginová; Supervisor: Heidu Rudolf F.; Opponent: Štěrba Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Tato bakalářská práce je uvedena pod názvem „Strategické analýzy vnějšího prostředí pro podnik poskytující přepravní služby“. Jejím úkolem je provést strategickou analýzu vnějšího prostředí dopravního podniku s využitím ...
  • Možnosti rozšíření zastávek na znamení v PID 

   Author: Filip Šlapák; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Smítka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Možnosti rozšíření zastávek na znamení v PID“ je analyzovat současný stav zastávek na znamení v Pražské integrované dopravě a ostatních systémech veřejné dopravy a na základě analýzy posoudit ...
  • Uplatnitelnost úzkotrupých letadel s prodlouženým doletem 

   Author: Petr Kryštof; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Bakalářská práce „Uplatnitelnost úzkotrupých letadel s prodlouženým doletem“ přibližuje situaci na trhu dopravních letadel a popis nových strojů na trhu a jejich vlastností. Dále přináší analýzu vlastností a provozu ...
  • Vliv pandemie COVID-19 na osobní a nákladní leteckou dopravu 

   Author: Valeriya Romaliyska; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-12)
   Cílem bakalářské práce „Vliv pandemie COVID-19 na osobní a nákladní leteckou dopravu“ je ukázat představu o změnách, které ovlivnili letectví a odehráli váženou roli v oboru kvůli pandemií nemoci COVID-19. Práce prozkoumá ...
  • Systém sledování a řízení transportu dodávek dílů pro automobilový průmysl 

   Author: Martin Franc; Supervisor: Heidu Rudolf F.; Opponent: Barák Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-12)
   Předmětem této bakalářské práce „Systém sledování a řízení transportu dodávek dílů pro automobilový průmysl“ je analyzovat současný stav technologií v problematice sledování a řízení nákladních vozidel v oblasti automobilového ...
  • Návrh nové provozní koncepce autobusové dopravy v oblasti Rudenska 

   Author: Adam Příbrský; Supervisor: Vávra Rudolf; Opponent: Polák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-12)
   Cílem této bakalářské práce je nejprve prozkoumat přepravní vztahy a stávající provozní koncept dopravy v oblasti Rudenska a posléze v dalších částech na základě poznatků a za použití zásad integrálního taktového grafikonu ...
  • Využití technologií Blockchain a IoT při přepravě potravin 

   Author: Adam Kulakovský; Supervisor: Vitteková Martina; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-12)
   Předmětem bakalářské práce „Využití technologií Blockchain a IoT při přepravě potravin“ je představení chytrých aplikací, které využívají technologie blockchain a internet věcí, pro přepravu potravin. A následné využití ...
  • Minimalizace rizik při přepravě nebezpečných věcí 

   Author: Beneš Tomáš; Supervisor: Uhříček Vladimír; Opponent: First Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem bakalá?ské práce je rozbor proces? p?epravy nebezpe?ných v?cí, rizik p?i nich vznikajících a návrh opat?ení sm??ujících k jejich minimalizaci. Jako podklad slou?í Evropská dohoda o mezinárodní silni?ní p?eprav? ...
  • Prověření dvousegmentové obsluhy vybraných relací dálkovou železniční dopravou 

   Author: Buzák Jan; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Snopek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem této bakalá?ské práce je posoudit mo?nosti zavedení expresních vlakových spoj? na vybraných mezikrajských relacích v ?eské republice. Výb?r vhodných relací je proveden jednak na základ? analýzy ve?ejn? dostupných dat ...
  • Optimalizace řízení skladových zásob 

   Author: Kopyn Štefan; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Bakalá?ská práce se v?nuje specifické oblasti opera?ního výzkumu, která se nazývá ?ízení zásob. Jsou p?edstaveny d?le?ité my?lenky z teorie ?ízení zásob a problémy, je? ?e?í. V obecné rovin? práce popisuje i metody slou?ící ...
  • Optimalizace logistických procesů 

   Author: Imramovský Tomáš; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Bakalá?ská práce se zabývá analýzou logistického ?et?zce a návrhem jeho optimalizace v japonské firm? Techno Associe Czech, s.r.o., která p?sobí na evropském trhu jako dodavatel komponent pro japonské firmy v Evrop?. ...
  • Optimalizace transportů z výrobního závodu PEPSICO CZ s.r.o. k distributorům 

   Author: Kočová Veronika; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Rainišová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modelování rizik při přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR) 

   Author: Ge Filip; Supervisor: Plachý Rostislav; Opponent: Došek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití některých bankovních produktů v oblasti dopravy 

   Author: Rutar Daniel; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Lenochová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Logistika dokladů na MŠMT a její optimalizace 

   Author: Ventura Jiří; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Ehrenberger Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza nabídek online brokerských společností 

   Author: Richter Tomáš; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Nezmar Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návaznost letišť na vysokorychlostní železniční síť v Evropě 

   Author: Hnát Vladimír; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)