Now showing items 1-2 of 1

    Evolutionary Techniques, Genetic programming, Signal Approximation, Regression (1)
    Evoluční techniky, genetické programování, aproximace signálu, regrese (1)