Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh interaktivního formuláře pro mapování bezbariérovosti 

   Author: Soldát Jan; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Tichý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu interaktivního formuláře pro mapování bezbariérovosti. První dvě kapitoly jsou věnovány analýze technických prostředků, operačních systémů a současnému stavu mapování. Následná ...