• Návrh interaktivního formuláře pro mapování bezbariérovosti 

      Autor: Soldát Jan; Vedoucí práce: Krčál Jan; Oponent práce: Tichý Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
      Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu interaktivního formuláře pro mapování bezbariérovosti. První dvě kapitoly jsou věnovány analýze technických prostředků, operačních systémů a současnému stavu mapování. Následná ...