• Analýza rychlosti pohybu osob na přechodech pro chodce 

      Autor: Sodomková Adéla; Vedoucí práce: Krčál Jan; Oponent práce: Tichý Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
      Předmětem této bakalářské práce je analyzovat rychlost chůze chodců na přechodech pro chodce se zaměřením na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V práci je pro optimální měření obyvatelstvo rozděleno do skupin, ...