• Komparace logotypů železničních dopravců z pohledu marketingu 

      Autor: Mach Daniel; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Růžek Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
      Marketing se - v souvislosti se stále se zvětšujícím konkurenčním prostředím na trhu - stává nepostradatelným pro všechny subjekty, které na něm chtějí uspět. Svou propagační a prodejní strategii tak musí zvažovat každý - ...