Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza rychlosti pohybu osob na přechodech pro chodce 

   Author: Sodomková Adéla; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Tichý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzovat rychlost chůze chodců na přechodech pro chodce se zaměřením na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V práci je pro optimální měření obyvatelstvo rozděleno do skupin, ...
  • Návrh interaktivního formuláře pro mapování bezbariérovosti 

   Author: Soldát Jan; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Tichý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu interaktivního formuláře pro mapování bezbariérovosti. První dvě kapitoly jsou věnovány analýze technických prostředků, operačních systémů a současnému stavu mapování. Následná ...
  • Pohyb osob s omezenou schopností pohybu v Nymburce 

   Author: Vanišová Barbora; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Heindl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Abychom mohli docílit zařazení osob s omezenou schopností pohybu do společnosti a dát jim tak možnost plnohodnotného života, musí být mimo jiné kladen důraz na bezbariérovost vnějšího prostředí. Bakalářská práce se zabývá ...