• Urbanistické řešení okružní křižovatky 

      Autor: Kekula František; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Hanzl Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
      Tato práce se zabývá urbanistickým řešením okružní křižovatky v Plzni spočívajícím v návrhu vhodných stavebních a dopravních opatření. Tato opatření esteticky zvýrazní křižovatku, zlepší informovanost řidičů a umožní ...