• Desing vlakové zastávky Horní Suchá včetně okolí a prostorových vazeb 

      Autor: Štefl Jan; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Hlubuček Adam
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
      Hlavním předmětem této bakalářské práce je ideový koncept nové, vůči cestujícím přívětivější, vlakové zastávky v obci Horní Suchá, který má za cíl pozvednout úroveň cestování. První část se zabývá popisem míst na železnici, ...