Now showing items 1-1 of 1

  • Využití evolučních technik při hledání parametrů dopravních systémů 

   Author: Gopak Valerii; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Musil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-19)
   Cílem této bakalářské práce je modifikace již existujícího algoritmu genetického programování. Výsledkem práce je upravený počítačový program s rozšířenou funkcionalitou oproti původnímu algoritmu. Při testování programu ...