• Využití evolučních technik při hledání parametrů dopravních systémů 

      Autor: Gopak Valerii; Vedoucí práce: Fábera Vít; Oponent práce: Musil Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-19)
      Cílem této bakalářské práce je modifikace již existujícího algoritmu genetického programování. Výsledkem práce je upravený počítačový program s rozšířenou funkcionalitou oproti původnímu algoritmu. Při testování programu ...