• Desing vlakové zastávky Horní Suchá včetně okolí a prostorových vazeb 

   Autor: Štefl Jan; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Hlubuček Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Hlavním předmětem této bakalářské práce je ideový koncept nové, vůči cestujícím přívětivější, vlakové zastávky v obci Horní Suchá, který má za cíl pozvednout úroveň cestování. První část se zabývá popisem míst na železnici, ...
  • Komparace logotypů železničních dopravců z pohledu marketingu 

   Autor: Mach Daniel; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Růžek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Marketing se - v souvislosti se stále se zvětšujícím konkurenčním prostředím na trhu - stává nepostradatelným pro všechny subjekty, které na něm chtějí uspět. Svou propagační a prodejní strategii tak musí zvažovat každý - ...
  • Urbanistické řešení okružní křižovatky 

   Autor: Kekula František; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Hanzl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
   Tato práce se zabývá urbanistickým řešením okružní křižovatky v Plzni spočívajícím v návrhu vhodných stavebních a dopravních opatření. Tato opatření esteticky zvýrazní křižovatku, zlepší informovanost řidičů a umožní ...