• Vliv parametrů měřícího zařízení na identifikaci pomocí geometrie ucha 

   Autor: Fritzl Martin; Vedoucí práce: Kaliková Jana; Oponent práce: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Přizpůsobení autobusových nádraží v Praze pro osoby s postižením zraku 

   Autor: Formanová Michaela; Vedoucí práce: Krčálová Lucie; Oponent práce: Ondráček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komparace logotypů železničních dopravců z pohledu marketingu 

   Autor: Mach Daniel; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Růžek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Marketing se - v souvislosti se stále se zvětšujícím konkurenčním prostředím na trhu - stává nepostradatelným pro všechny subjekty, které na něm chtějí uspět. Svou propagační a prodejní strategii tak musí zvažovat každý - ...
  • Využití evolučních technik při hledání parametrů dopravních systémů 

   Autor: Gopak Valerii; Vedoucí práce: Fábera Vít; Oponent práce: Musil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-19)
   Cílem této bakalářské práce je modifikace již existujícího algoritmu genetického programování. Výsledkem práce je upravený počítačový program s rozšířenou funkcionalitou oproti původnímu algoritmu. Při testování programu ...
  • Analýza rychlosti pohybu osob na přechodech pro chodce 

   Autor: Sodomková Adéla; Vedoucí práce: Krčál Jan; Oponent práce: Tichý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzovat rychlost chůze chodců na přechodech pro chodce se zaměřením na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V práci je pro optimální měření obyvatelstvo rozděleno do skupin, ...
  • Urbanistické řešení okružní křižovatky 

   Autor: Kekula František; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Hanzl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
   Tato práce se zabývá urbanistickým řešením okružní křižovatky v Plzni spočívajícím v návrhu vhodných stavebních a dopravních opatření. Tato opatření esteticky zvýrazní křižovatku, zlepší informovanost řidičů a umožní ...
  • Desing vlakové zastávky Horní Suchá včetně okolí a prostorových vazeb 

   Autor: Štefl Jan; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Hlubuček Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Hlavním předmětem této bakalářské práce je ideový koncept nové, vůči cestujícím přívětivější, vlakové zastávky v obci Horní Suchá, který má za cíl pozvednout úroveň cestování. První část se zabývá popisem míst na železnici, ...
  • Návrh interaktivního formuláře pro mapování bezbariérovosti 

   Autor: Soldát Jan; Vedoucí práce: Krčál Jan; Oponent práce: Tichý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu interaktivního formuláře pro mapování bezbariérovosti. První dvě kapitoly jsou věnovány analýze technických prostředků, operačních systémů a současnému stavu mapování. Následná ...
  • Návrh implementace identifikačního systému pro přístupové systémy ČVUT 

   Autor: Aushev Murad; Vedoucí práce: Kaliková Jana; Oponent práce: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce na téma návrh implementace identifikačního systému pro přístupové systémy ČVUT je zaměřena na hodnocení vybraných biometrických metod z hlediska použitelnosti pro ČVUT. Pozornost je věnována spolehlivosti, ...
  • Pohyb osob s omezenou schopností pohybu v Nymburce 

   Autor: Vanišová Barbora; Vedoucí práce: Krčál Jan; Oponent práce: Heindl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Abychom mohli docílit zařazení osob s omezenou schopností pohybu do společnosti a dát jim tak možnost plnohodnotného života, musí být mimo jiné kladen důraz na bezbariérovost vnějšího prostředí. Bakalářská práce se zabývá ...