Now showing items 1-1 of 1

  • Adiabatické Směšování dvou proudů vzduchu 

   Author: Radnic Tomáš; Supervisor: Novotný Jan; Opponent: Kouba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Práce obsahuje teoretický termodynamický popis kontinuálního isobarického adiabatického směšování dvou proudů vzduchu. Dále popisuje měření hmotnostního toku za pomoci clon a návrhový výpočet pro pozdější zpracování trati. ...