Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace meziproduktů spalování při procesu hoření plynné směsi 

   Author: Mulenko Martin; Supervisor: Kouba Jan; Opponent: Polanský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Práce se zabývá vizualizací meziproduktů spalování při procesu hoření plynné směsi. Jsou zde shrnuty fyzikální základy luminiscenčních jevů, jako je luminiscence, fluorescence nebo chemiluminiscence. Tyto poznatky jsou ...