Now showing items 1-1 of 1

  • Proudové pole v oblasti hemodialyzačního přístupu 

   Author: Kašpárek Miloš; Supervisor: Nováková Ludmila; Opponent: Kolínský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce je zaměřena na experimentální měření proudového pole v oblasti hemodialyzačního přístupu. Na začátku práce je uvedeno shrnutí dialyzačních metod. Následuje návrh experimentální trati a metodiky měření. ...