Now showing items 1-1 of 1

  • Využití dopředné neuronové sítě k predikci výkonu větrné elektrárny a k odhadu spotřeby tepla objektu 

   Author: Jan Dyntar; Supervisor: Hyhlík Tomáš; Opponent: Jančík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím dopředných neuronových sítí k predikci chaotických časových řad. K tomuto účelu byla použita data rychlosti větru a tepla odebíraného ze systému dálkového vytápění. Cílem práce bylo ...