Now showing items 1-1 of 1

  • Matematický model křížoproudého výměníku tepla pro nehomogenní vstupní podmínku 

   Author: Hudeček Vojtěch; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Sloupenský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-10)
   Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením matematického modelu křížoproudého vý-měníku a analýzou teplosměnných ploch. V první části jsou zmíněny základní informace o stavbě a použití křížoproudých výměníků a jsou popsány ...